Par mums

SIA “ABC grāmatvedība” ir uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā. Mūsu klientu skaits ir sasniedzis jau 150 uzņēmumus, kuri darbojas gandrīz visās iespējamās uzņēmējdarbības nozarēs. Piedāvājam veikt pilnu grāmatvedības pakalpojumu kompleksu pēc principa viss iekļauts, tas nozīmē, ka mēs klientiem piedāvājam ne tikai grāmatvedības dokumentu apstrādi, bet arī bezmaksas konsultācijas nodokļu jautājumos, kā arī gada pārskata sagatavošanu mikro uzņēmumiem, neprasot par to papildus samaksu. Mūsu princips ir sniegt augstāko kvalitāti par “draudzīgu” cenu.

Vairāk par mums

Grāmatvedības pakalpojumi

Piedāvājam specializētus grāmatvedības pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem: būvniecībā,ražotājiem, tirdzniecības uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem, izglītībā, tūrismā, nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, veselības nozarē strādājošajiem, valsts un pašvaldības institūcijās, nevalstiskajām organizācijām, mikro uzņēmumiem, kā arī citu nozaru uzņēmumiem.

Vairāk par grāmatvedības pakalpojumiem

Mūsu klientiem

Kļūstot par mūsu klientu, Jūs gada laika varēsiet saņemt dāvanu EUR 450 vērtībā,

kas nozīmē, ka kā klients Jūs saņemsiet,ne tikai standarta grāmatvedības pakalpojumus, bet arī:

 • bezmaksas lekcijas par jūsu biznesam aktuāliem jautājumiem;
 • bezmaksas konsultācijas nodokļu optimizēšanā;
 • regulāru finansu piesaistes monitoringu;
 • individuālās konsultācijas ES naudas piesaistes jomā;

Par visām priekšrocībām,
informācija šeit

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir specializēti dažādu nozaru uzņēmumiem

Ražotājiem,  tirdzniecības uzņēmumiem, pakalpojumu sniedzējiem, izglītībā, tūrismā, nekustamo īpašumu  apsaimniekošanā, veselības  nozarē strādājošajiem, valsts un pašvaldības institūcijās, nevalstiskajām organizācijām, mikro uzņēmumiem, kā arī citās nozarēs strādājošiem uzņēmumiem.

Daudzo gadu laikā SIA “ABC grāmatvedība” darbiniekiem ir uzkrājusies liela pieredze sniedzot:

grāmatvedības pakalpojumi būvniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

Celtniecības nozares grāmatvedības pakalpojumi ir savu specifiku, kas saistīti ar papildus zināšanām par būvniecības nozares normatīvajiem dokumentiem (Būvniecības likums, MK noteikumi Nr.500 “Vispārējie būvnoteikumi”), kā arī jāpārzina celtniecības nozares uzskaites īpatnības :Biznesa konsultācijas

 • PVN piemērošana būvniecībā;
 • PVN piemērošana darījumos ar nekustamo īpašumu;
 • Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite, novērtēšana;
 • Apgrozāmo līdzekļu uzskaite un novērtēšana;
 • Krājumu novērtēšana;
 • Debitoru parādu inventarizācija, novērtēšana, uzkrājumu veidošana šaubīgajiem debitoriem;
 • Uzkrājumu veidošana saistībām;
 • Saistību novērtēšana;
 • Ieņēmumu un izdevumu uzskaite būvniecības līgumiem un ilgtermiņa būvniecības līgumiem;
 • Peļņas un zaudējumu aprēķina sagatavošana;
 • Bilances sastādīšana.
 • Mūsu speciālistiem arī ir pieredze darbam ar ES fondu, gan KPFI finansu instrumentu apguvējiem.

grāmatvedības pakalpojumi nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem.

skaitligrāmatvedības pakalpojumi namu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kuras  apsaimnieko savus īpašumus. Piedāvājam papildus izmantot īpašu programmu NĪVIS (Nekustamo Īpašumu Vadības Interneta Sistēma), kas domāta nekustamā īpašuma apsaimniekošanai un vadībai. Ar NĪVIS sistēmas palīdzību jebkura namu pārvalde vai apsaimniekotājs var automatizēt daudzu rutīnu operāciju izpildīšanu, kā arī saņemt nepieciešamās atskaites Sistēmā NĪVIS ir realizētas sekojošas funkcijas: tarifu aprēķināšanas elastīga noteikšana, iespēja ātri rediģēt rēķinus pēc jebkura pakalpojuma, vienreizējo pakalpojumu apmaksas automatizēta sadalīšana, automatizēta grupas veidošana un rēķinu grupas nosūtīšana (uz printeri un/vai e-pastu un/vai web), kļūdaini izrakstīto rēķinu grupas dzēšana, jebkuru līgumu sastādīšana un vadīšana,iespēja fiksēt un uzkrāt attiecību vēsturi ar iedzīvotājiem, iespēja saņemt no iedzīvotājiem (atbildēt) jebkurus pieprasījumus no viņu Internēta lappuses sistēmā,dzīvokļu iedzīvotāji un biroju nomnieki, kuriem ir pieeja Internetam, saņem iespēju pārlūkot savu rēķinu un maksājumu vēsturi, ievadīt dzīvokļu skaitītāju datus, iepazīties ar ziņām no namu pārvaldes, iesniegt caur Internetu ārpusplāna pakalpojuma pieteikumu.

grāmatvedības pakalpojumi nodibinājumiem un biedrībām.

Mūsu uzņēmumam ir pieredze darbā ar sabiedriskā labuma statusa organizācijām un to specifisko atskaišu sagatavošanu Finansu ministrijai. Sastādam nodibinājumiem un biedrībām finansu gada pārskatus.

grāmatvedības pakalpojumi ražotājiem.

veiksmeMūsu speciālisti praksē ir apzinājuši gan lielu , gan mazu ražošanas uzņēmumu specifiku, īpaši kokapstrādes nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

grāmatvedības pakalpojumi tirdzniecības uzņēmumiem.

Mūsu uzņēmumam ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar tirdzniecības uzņēmumiem, un kuri pārstāv gan mazumtirdzniecību , gan vairumtirdzniecību. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir savienojami ar internetveikalu risinājumiem, kas ļauj importēt un eksportēt datus no internetveikala datu bāzēm, tādējādi, ļauj mūsu klientam ietaupīt, samazinot grāmatvedības pakalpojuma izmaksas.

grāmatvedības pakalpojumi tūrismā strādājošiem uzņēmumiem.

Mūsu speciālisti veiksmīgi sadarbojas gan ienākošā, gan izejošā tūrisma operatoriem, kā arī tūrisma aģentūrām. Šajā nozarē strādājošiem uzņēmumiem grāmatvedības pakalpojumi arī tiek sniegti, pārzinot nozares specifiku, atbilstoši Tūrisma likumam un Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantam. Sadarbojamies arī viesnīcu un viesu māju īpašniekiem.

grāmatvedības pakalpojumi ārstniecības iestādēm.

tehnologija Poliklīnikas , specializētās ārstu prakses.

grāmatvedības pakalpojumi lietoto automašīnu tirdzniecības uzņēmumiem.

Lietoto automašīnu tirdzniecības grāmatvedības pakalpojumi ir specifiski, jo jābūt zināšanām par īpašo nodokļa piemērošanas režīmu darījumos ar lietotām mantām. Jāizstrādā uzņēmumam grāmatvedības uzskaites metodika atbilstoši, MK noteikumiem Nr.17 XI. daļas prasībām (Lietoto mantu,mākslas darbu,kolekciju priekšmetu un senlietu uzskaites kārtība un uzskaites nodrošināšanai nepieciešamie dokumenti), kā arī atbilstoši, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 138. panta prasībām.

grāmatvedības pakalpojumi pašnodarbinātām personām un individuālajiem komersantiem IK.

Sagatavojam gada nodokļu deklarācijas, PVN nodokļa deklarācijas.

grāmatvedības pakalpojumi mikrouzņēmumiem

Sagatavojam mikrouzņēmuma ceturkšņa nodokļu deklarācijas, PVN nodokļa deklarācijas, kā arī mikrouzņēmuma finansu gada pārskatus.

restoransŅemot vērā katras nozares konkrēto un individuālās klienta prasības piedāvājam:

 • Uzņēmuma grāmatvedības uzskaites metodikas izstrādi;
 • Datorizētu, uzskatāmu un sistematizētu uzņēmuma grāmatvedības veikšanu;
 • Grāmatvedības dokumentu apstrāde un iegrāmatošana;
 • Uzņēmuma pārstāvēšanu Valsts ieņēmumu dienestā;
 • Debitoru vadība – rēķinu iegrāmatošana;
 • Piegādātāju rēķinu iegrāmatošana;
 • Kreditoru un debitoru kontu atlikumu saskaņošana;
 • Avansa norēķinu uzskaite;
 • Pamatlīdzekļu uzskaite;
 • Bankas uzskaite;
 • Kases uzskaite;
 • Algu aprēķins;
 • Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai pēc pieprasījuma;
 • Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana;
 • Gada pārskata sagatavošana;
 • Sadarbība ar revidentiem;
 • Konsultācijas nodokļu optimizācijā;
 • u.c. nestandarta pakalpojumi.

 

Pakalpojuma cena tiek noteikta pēc vidējā grāmatojumu daudzuma mēnesī. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi aptuveni aprēķināmi šeit.