SEMINĀRS -18. decembrī.Darba laiks. Darba samaksa, valdes locekļu nodarbināšana +ārpakalpojumi 2014

18. decembrī – no 10.30 – 13.00 

1. Trīs dokumenti kā viens veselums – darba līgums, darba pienākumu apraksts – darba kārtības noteikumi – kā pareizi sadalīt informāciju starp šiem dokumentiem? Obligātā informācija darba līgumā.

2. Eiro ieviešana un darba līgumi – vai un kā ir jāinformē darbinieki?

3.Papildus darba, virsstundu, svētku un nakts darba apmaksa ir obligāta – kā pareizi noformēt. Vairāku piemaksu apvienojums, kad drīkst un kad nē!

4. Valdes locekļu nodarbināšana. Uzņēmumu līgumi.

5. Darba laika uzskaites sarežģītākās situācijas – summētais darba laiks, amatu apvienošana, atttālinātais darbs, darbs bez darba laika uzskaites.

6. Darba devēja rīkojumi – saturs, saskaņošanas vai informēšanas procedūras. Kādi darba devēja rīkojumi nav tiesiski? 7. Darba līgumu grozīšana un izteikšana jaunā redakcijā – ātrais variants un lēnais variants. Cik sīki ir jāpaskaidro grozījumu būtība.

8. Sodīšanas un atlaišanas procedūras.Priekšrocības turpināt darbu. Strīdu risināšana ar darbinieku.

 

viesnīcā „LAINE” Skolas iela 11, 4. stāvā

Semināru vada:

Agris Svare – darba un nodokļu likumdošanas eksperts. Darba pieredze: LR Labklājības ministrija, darbs pie likumdošanas; VSAA – nodokļu auditors, direktora vietnieks; VID centrālais aparāts.

Šobrīd – uzņēmumu un iestāžu pārstāvība VID, VDI, tiesā, problēmu risināšana darba attiecību un nodokļu jautājumos, kā arī uzņēmējdarbībā. SIA ” Juridiskās informācijas dienas”  valdes loceklis.

 

SIA ABC grāmatvedība klientiem bez maksas pieteikties līdz pl. 9:00 18.12. 2013: info@abcgramatvediba.lv vietu skaits ierobežots.

Atzīmēts ar birkām: , , , ,
Publicēts Jaunumi, Semināri