SEMINĀRS 3. martā. ES jaunā programma “Horizon 2020″ – kā Latvijas mazam un vidējam uzņēmumam atrast un izmantot savu iespēju!

2013. gada 11.decembrī  tika publicēta ES jaunā programma  Horizon 2020 , programma ir paredzēta inovācijām un pētniecībai, īpaša loma šai programmai ir atvēlēta mazajiem un vidējiem  uzņēmumiem (MVU), kuri var izmantot šīs programmas  īpašo atbalsta instrumentu, kā  arī piedalīties jebkurā no izsludinātajām aktivitātēm.

Eiropas Komisija nākošajiem 7 gadiem šai programmai ir izdalījusi 80 miljardus eiro. Uzņēmēji šīs programmas ietvaros var saņemt atbalstu savas idejas attīstībai no 70 līdz pat 100 procentiem. Lai labāk izprastu šos jautājumus, piedāvājam šī gada 3. martā apmeklēt:

Vienas dienas semināru “Horizon 2020 – kā MVU atrast un izmantot savu iespēju”

Seminārs dos iespēju Latvijas kapitālsabiedrībām – mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un citiem interesentiem iegūt aktuālo informāciju par dalību Eiropas Savienības finansētajās inovācijas  un pētniecības  programmās.

 

Semināra saturs

Tēma

9:00 – 9:30 Semināra atklāšana.Iepazīšanās: “Kādēļ esmu šeit un ko vēlos uzzināt” 
9:30 –10:00 Horizon 2020 mērķi.Latvijas uzņēmumu iespējas un loma inovācijas un pētniecības veicināšanā Eiropas Savienībā: faktori, kas var būt MVU veiksmes stāsts.
10:00 –10:30 Horizon 2020 aktuālās programmas un Latvijas iespējas.Pārskats par H2020 pētniecības un sadarbības programmām, tajās nodefinētajām tēmām, finansējumu, projektu konkursiem un termiņiem.
10:30 –11:00 Latvijas uzņēmuma pieredze dalībā ES FP7 programmā. 
11:00 – 11: 30 Pārtraukums. Diskusijas un kafija.
11:30 –12:15 Nosacījumi MVU dalībai Horizon 2020.Vai jūsu uzņēmums ir izpildījis mājas darbus un sagatavojies dalībai H2020. „Eiropas” prasības un noteikumi, kas jāņem vērā.
12:15 –13:00 Projekta iniciēšana un partneru meklēšana.
13:00 –13:45 Pieteikuma gatavošana – kurš, kad, kā.Praktiski ieteikumi.

 

Dalības maksa par semināru 270 Eiro.

Pēc semināra , katrs dalībnieks 6 mēnešu laikā varēs saņemt bezmaksas konsultāciju no Eiropas Komisijas atzīta eksperta, oficiālā Horizon2020 pārstāvja Lektora Tāļa Laizāna.

Pasākuma norises vieta Rīga , Centrs ( semināra vieta tiks precizēta )

 

Pieteikties uz semināru var pa tālruni 26694897, vai epastu horizon2020seminars@gmail.com

SIA ABC grāmatvedība klientiem  50% atlaide semināra maksa tikai 135 EUR pieteikties līdz pl. 17:00 2.03. 2014: info@abcgramatvediba.lv vietu skaits ierobežots.

 

 

Atzīmēts ar birkām: , ,
Publicēts ES Fondi, Jaunumi, Semināri